Desenvolupem tot tipus d’aplicacions web utilitzant les darreres tecnologies i arquitectures. Treballem amb metodologies àgils i sempre estem enfocats al negoci. Treballem conjuntament des de la fase de presa de requisits, el disseny funcional, l’arquitectura del servei, la implementació de la solució, les proves de validació i l’aprovisionament i tancament final del projecte.

PORTALS WEB

Dissenyem i implementem plataformes de proveïdors, intranets, extranets, plataformes de treballadors i webs corporatives. Desenvolupem Frontend i Backends amb les darreres tecnologies.

DESENVOLUPAMENT MICROSERVEIS

Desenvolupem tot tipus d’aplicacions basades en serveis API REST, web services… segons els requeriments del client.

SOM ARQUITECTES

No ens quedem amb el simple desenvolupament web sinó que treballem tant l’arquitectura com la part més funcional de la solució per obtenir una producte únic i a mida de la necessitat. Creem les estructures de BBDD i les integracions necessàries per donar valor a la solució. No ens agraden les solucions monolítiques.

TREBALLEM PER PROJECTES

Gestionem cada desenvolupament com un projecte. Treballem amb metodologies àgils per assolir amb èxit l’objectiu proposat amb el menor temps possible i fem ús del les millor guies de bones pràctiques durant tot el cicle de vida del projecte. SCRUM, PMBOK, ITIL, … són part del nostre ADN.