AUDITORIES

Realitzem auditories dels sistemes d’informació de l’organització, identifiquem els punts de millora i fem una proposta de pla de treball a curt, mitjà i llarg termini.

També realitzem auditories de seguretat a nivell individual (servidors, punts de treball, etc.) i global (processos transversals, accessos, etc.)

ANALYTICS

Plantegem sistemes de reporting per saber on som, per identificar l’evolució del negoci i per anticipar-nos a la presa de decisions.

PROJECTES A MIDA

Realitzem tot tipus de projectes de desenvolupament sobre les plataformes i els llenguatges més actualitzats adaptats als vostres requisits.

MICROSERVEIS

Coneixem la necessitat d’interconnectar-nos. Per això desenvolupem microserveis adaptats a les necessitats específiques del projecte.

INTEGRACIONS

Som especialistes en integracions amb tercers, ja sigui via fitxers, APIs, webservers, etc.