En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FEM TIC SOLUCIONS S.L. informa que és titular de la pàgina web WWW.FEMTIC.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FEM TIC SOLUCIONS S.L. Informa de les següents dades:

El titular d’aquesta pàgina web és FEM TIC SOLUCIONS S.L., amb CIF B65283921 amb domicili social al C/CAPUTXINS 16 08241, MANRESA (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, VOLUM 47837, FOLI 206, FULL B 563773, INSCRIPCIÓ 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@femtic.cat


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i utilització de la pàgina web de FEM TIC SOLUCIONS S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la pàgina web de FEM TIC SOLUCIONS S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FEM TIC SOLUCIONS S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis publicats per FEM TIC SOLUCIONS S.L. per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • El ús de la informació, serveis i dades ofertes per FEM TIC SOLUCIONS S.L. contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

FEM TIC SOLUCIONS S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en aquest lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs webs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs web aliens a la seva propietat i als que es pugui accedir mitjançant enllaços.

FEM TIC SOLUCIONS S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel mateix. En conseqüència, FEM TIC SOLUCIONS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l’usuari.


Modificacions

FEM TIC SOLUCIONS S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva plana web. Ja sigui en referència als continguts del lloc web, como en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.


Protecció de dades

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FEM TIC SOLUCIONS S.L. amb CIF B05439716i domicili social al C/ Mossen Serapi Farre, 39 08242, MANRESA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, FEM TIC SOLUCIONS S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

FEM TIC SOLUCIONS S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que FEM TIC SOLUCIONS S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixen, rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com al consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic info@femtic.cat.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.


Propietat intel·lectual i industrial

FEM TIC SOLUCIONS S.L. per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…), titularitat de FEM TIC SOLUCIONS S.L.

Seran, per conseqüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FEM TIC SOLUCIONS S.L.

El usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FEM TIC SOLUCIONS S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de FEM TIC SOLUCIONS S.L.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

FEM TIC SOLUCIONS S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre el usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FEM TIC SOLUCIONS S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.