EQUIPAMENT INFORMÀTIC D’USUARI

Subministrem equips de sobretaula, servidors, equips de seguretat, networking, emmagatzematge, etc.