GESTIÓ DE PROJECTES

Podem dur a terme la gestió de cap de projecte fent de pont entre el client i el proveïdor o bé entre clients interns de l’organització. Treballem amb metodologies de gestió de projectes (PMBOK), metodologies àgils (SCRUM) i amb les Best Practices (ITIL).

CONSULTORIA DE PROCESSOS

Analitzem conjuntament la necessitat i millora de processos de negoci aportant el nostre valor i experiència. Estem enfocats a la eficiència i al negoci, suprimint tot allò que no aporti valor.

CONSULTORIA IT

Treballem conjuntament els vostres requeriments, els analitzem, els traduïm i els validem plegats per garantir l’èxit del projecte. Dissenyem plans de proves unitàries, de volum, de regressió, extrem a extrem, etc.

MICROINFORMÀTICA

Som coneixedors del temps que ocupa la gestió microinformàtica del dia a dia i per això ens encarreguem de gestionar-la perquè pugueu dedicar el vostre temps a allò que realment aporta valor.

EXTERNALITZACIÓ

Ens encarreguem dels rols de CIO, IT Manager o Project Manager. Dissenyem i executem plans estratègics TIC, plans de Sistemes d’Informació i podem realitzar la coordinació conjuntament amb vosaltres del vostre departament TIC.

AUDITORIES

Realitzem auditories dels sistemes d’informació de l’organització, identifiquem els punts de millora i fem una proposta de pla de treball a curt, mitjà i llarg termini.

També realitzem auditories de seguretat a nivell individual (servidors, punts de treball, etc.) i global (processos transversals, accessos, etc.).