MANTENIMENTS PROACTIUS I PREVENTIUS

Dissenyem plans de manteniment periòdics per revisar tot l’estat de la infraestructura, i solucionem les possibles incidències que vagin sorgint, alhora que plantegem nous escenaris de millora contínua.

INFRAESTRUCTURES DE SERVIDORS

Analitzem les necessitats, plantegem possibles escenaris, subministrem i muntem l’equipament necessari per cobrir les necessitats presents i futures del negoci. Ja siguin granges de servidors virtualitzats o independents.

CONNECTIVITAT

Oferim serveis de disseny i desplegament de xarxes locals (LANs) i WANs, i també de xarxes sense fils per a accés privat o públic.

AUTOMATITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

Facilitem la feina en l’automatització del manteniment i desplegament d’infraestructures utilitzant les darreres eines tecnològiques. Treballem amb eines de desplegament automatitzat d’infraestructures com Terraform, Ansible, …

INFRAESTRUCTURES DE BACKUP

Dissenyem plataformes de backup adaptades a les vostres necessitats. Proposem sistemes de copies de contingència coma complement al sistema de copia principal. Vetllarem per garantir al màxim les vostres dades.

CLOUD

Creem i migrem sistemes i serveis a plataformes Cloud. Treballem sempre amb visió d’automatitzar tots els processos per oferir el millor temps de resposta possible juntament amb l’empoderament cap al client de la capacitat de la gestió i el control dels processos.

SOLUCIONS DE VIRTUALITZACIÓ

Optimitzem recursos muntant estructures de virtualització adaptades a les necessitats presents i futures. Treballem amb tecnologies d’hiperconvergencia o sistemes tradicionals de virtualització.

MONITORITZACIÓ DE SERVEIS I EQUIPS

Podem monitoritzar i controlar remotament tot l’estat de la infraestructura TIC On Premise o Cloud per actuar proactivament davant de possibles riscos. Generem els avisos pertinents de tots aquells serveis que es vulguin controlar.